پایه
بدون نیاز به تهیه هاست و دامنه
رایگان
 • دانلود رایگان قالب
 • دسترسی به اطلاعات دمو
 • دسترسی به بیسیس پنل
 • ایجاد دامنه
 • مشاوره
 • پشتیبانی
برنزی
بدون نیاز به تهیه هاست و دامنه بیسیس کور
رایگان
 • دانلود رایگان قالب
 • دسترسی به اطلاعات دمو
 • استفاده از هاست شخصی
 • دسترسی به بیسیس پنل
 • ایجاد دامنه
 • مشاوره
 • پشتیبانی
نقره‌ای
بدون نیاز به تهیه هاست بیسیس کور
1,100,000 ریال
 • دانلود رایگان قالب
 • دسترسی به اطلاعات دمو
 • استفاده از هاست شخصی
 • دسترسی به بیسیس پنل
 • مشاوره
 • پشتیبانی
 • ایجاد دامنه
طلایی
نیاز به تهیه هاست و دامنه بیسیس کور
2,200,000 ریال
 • دانلود رایگان قالب
 • دسترسی به اطلاعات دمو
 • استفاده از هاست شخصی
 • دسترسی به بیسیس پنل
 • مشاوره
 • پشتیبانی
 • ایجاد دامنه
 • اعمال تغییرات